Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 7 listopada 2013 - 15:39, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia: Projektowanie wnętrz, przygotowującym do pracy projektanta – dekoratora wnętrz ze znajomością obsługi programów:  ArchiCAD lub SketchUp oraz Artlantis dla jednej uczestniczki  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/ dyplomu/certyfikatu. W zakresie szkolenia z programu ArchiCAD wymagany jest  certyfikat firmy Graphisoft.

 

Kurs powinien obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:

- omówienia podstawowych pojęć związanych z aranżacją wnętrz,

- projektowania i ergonomii wnętrz mieszkalnych i użytkowych,

- materiałoznawstwa,

- stylizacji wnętrz,

- rysunku odręcznego i wykreślnego,

- projektowania wnętrz w programie komputerowym ArchiCAD lub SketchUp,

- opracowania wizualizacji w programie Artlantis,

- komunikacji z klientami i wykonawcami.

 

Kurs/szkolenie powinno obejmować min. 110 godzin dydaktycznych i być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Z uwagi na fakt, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie została złożona żadna oferta, zamówienie nie zostanie udzielone.

Zapytanie ofertowe zostanie ponowione.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: wynik_zapytania_projekt_wnetrz.pdf, file size: 472.22 KB)
    Pobierz