Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 28 stycznia 2014 - 15:13, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Projektowanie wnętrz, przygotowującym do pracy projektanta – dekoratora wnętrz ze znajomością obsługi programów: ArchiCAD oraz Artlantis dla dwóch uczestników projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/ dyplomu/certyfikatu. W zakresie szkolenia z programu ArchiCAD wymagany jest certyfikat firmy Graphisoft.


Kurs powinien obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:

- omówienia podstawowych pojęć związanych z aranżacją wnętrz,

- zasad projektowania i ergonomii wnętrz mieszkalnych i użytkowych,

- materiałoznawstwa,

- stylizacji wnętrz,

- rysunku odręcznego i wykreślnego,

- projektowania wnętrz w programie komputerowym ArchiCAD,

- opracowania wizualizacji w programie Artlantis,

- komunikacji z klientami i wykonawcami.

Kurs/szkolenie powinno obejmować min. 110 godzin dydaktycznych i być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto kurs/szkolenie powinno obejmować uzyskanie co najmniej rocznej licencji edukacyjnej na oprogramowanie ArchiCAD i Artlantis.

Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe. 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. Art. & Dekor  Placówka Oświatowa nie spełniła wymogów formalnych zawartych
w zapytaniu ofertowym dotyczących znajomości obsługi dwóch programów:ArchiCAD oraz Artlantis. 

2. STUDIO FORMA. spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym,

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

STUDIO FORMA, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 lok. 225

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: skmbt_c284e14012815570.pdf, file size: 594.26 KB)
    Pobierz