Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzeniu kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 1 października 2013 - 12:23, kmirgos

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzeniu kursu/szkolenia pn. Kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia dla jednego uczestnika projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzeniu kursu/szkolenia pn. Kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia dla jednego uczestnika projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie zapewniającym zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego. Kurs/szkolenie powinno obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:

-        prawnych podstaw postępowania z dokumentacją

-        dokumentacji niejawnej

-        rodzajów i postaci dokumentacji współczesnej

-        kwalifikacji archiwalnej dokumentacji i okresów przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B

-        organizacji pracy kancelaryjnej w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt

-        organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

-        archiwizowania dokumentacji, w tym dokumentacji nieaktowej

-        brakowania dokumentacji niearchiwalnej

-        postępowania z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych

-        komputerowych systemów zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych

-        organizacji i prowadzenia kancelarii aktotwórcy

-        rozgraniczania zespołów archiwalnych i ich rodzajów

-        ustalenia przynależności zespołowej

-        archiwizowania materiałów archiwalnych, sporządzania noty przy przekazywaniu do archiwum państwowego

-        archiwizowania dokumentacji niearchiwalnej

-        archiwizowania innych rodzajów dokumentacji

-        systemów ewidencji zasobu archiwalnego.  

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 70 godzin. 

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Warszawa, ul. Bonifraterska 6 lok. 21

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Warszawa, ul. Bonifraterska 6 lok. 21

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_29.pdf, file size: 1024 KB)
    Pobierz