Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania i emisji spotu informacyjnego w radiu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 29 sierpnia 2014 - 14:18, Beata Matracka

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i emisji spotu informacyjnego w radiu, w związku z rekrutacją uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, złożonych zostało 10 ofert w terminie.


Przedmiotowe zamówienie zostaje udzielone firmom

1. Radio Agencja Nasze S.C. (Radio Nostalgia)

2. Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k. (RMF MAXXX Warszawa)

3. Eurozet Sp. z o.o. (Plus Warszawa)

4. Time S.A. (Eska Rock Warszawa)

5. Time S.A. (Radio Wawa Warszawa)

Oferty ww. firm zostały uznane za najkorzystniejsze pod względem cenowym, a także pozostałych kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: argos_radio_wyniki.pdf, file size: 61.31 KB)
    Pobierz