Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania i publikacji ogłoszenia w prasie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 29 sierpnia 2014 - 14:22, Beata Matracka

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i publikacji ogłoszenia w prasie w związku z rekrutacją uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, złożona została 1 oferta w terminie.


Przedmiotowe zamówienie zostaje udzielone firmie AGORA S.A. Oferent zaproponował najniższą cenę za wykonanie usługi. w ofercie uwzględniono wszystkie warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: argos_-_dziennik_bezplatny_-_wyniki.pdf, file size: 41.34 KB)
    Pobierz