Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. usługi symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 25 września 2014 - 15:13, pszczesna

Wynik zapytania ofertowego dot. usługi symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. usługi symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy, we wskazanym terminie zostały złożone 2 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty (Cena - 100%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia firmie
RKPK Sp. z o. o.

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wyniki_zapytania_ofertowego_25.09.pdf, file size: 29.82 KB)
    Pobierz