Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wartościowania stanowisk pracy w OPS.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 3 grudnia 2015 - 15:21, Beata Matracka

Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie procesu opisania i wartościowania ok. 110 stanowisk pracy (ok. 1300 etatów/pracowników) w 1 centrum pomocy społecznej i 17 ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy. W ramach postępowania uzyskano 3 oferty: 1. JKM s.c. K. Pawłowski i J. Wieczorek, Warszawa 2. IMMOQEE Sp. z o.o., Warszawa 3. Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o., Kraków Kierując się kryterium oceny ofert (kryterium ceny – 50%, doświadczenia – 40%, potencjału osobowego - 10%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcy JKM s.c. K. Pawłowski i J. Wieczorek. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.

    (plik: protokol_wartosciowanie.pdf, file size: 392.51 KB)
    Pobierz