Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wysyłania pisemnych powiadomień do dłużników alimentacyjnych o dopisaniu ich przez m.st. Warszawa do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 listopada 2017 - 14:58, pzygadlo

Wynik zapytania ofertowego dot. wysyłania pisemnych powiadomień do dłużników alimentacyjnych o dopisaniu ich przez m.st. Warszawa do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG) oraz o kwocie nieuregulowanego zadłużenia z tytułu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wygenerowania raportów przedstawiających dane dot. dłużników alimentacyjnych dopisanych przez m.st. Warszawę do rejestru dłużników BIG. Uprzejmie informujemy, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wysyłania pisemnych powiadomień do dłużników alimentacyjnych o dopisaniu ich przez m.st. Warszawa do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG) oraz o kwocie nieuregulowanego zadłużenia z tytułu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wygenerowania raportów przedstawiających dane dot. dłużników alimentacyjnych dopisanych przez m.st. Warszawę do rejestru dłużników BIG zostało rozstrzygnięte (wynik w załączeniu). Po przeprowadzeniu negocjacji ceny z wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, kierując się kryterium oceny – 100% cena, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia ERIF Biuru Informacji Gospodarczej S.A.


Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: skonicac28417112014460.pdf, file size: 414.13 KB)
    Pobierz