Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zaangażowania osoby do wsparcia działań informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 11 lutego 2015 - 13:20, msadurska

Zaangażowanie osoby do wsparcia działań informacyjnych, w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zaangażowania osoby do wsparcia działań informacyjnych, w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, wpłynęły 4 oferty, które spełniły wymogi formalne.

Kierując się kryteriami oceny (doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny, wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 30% wartości oceny, doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 20% wartości oceny, doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 10% wartości oceny, doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (w dniach 28-29.01.2015r.), podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Panu Wiktorowi Niziołkowi

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty.
    (plik: wynik_najkorzystniejszej_oferty.jpg, file size: 598.49 KB)
    Pobierz