Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zorganizowania i przeprowadzenia cyklu działań integracyjno-edukacyjnych dla rodzin z dziećmi podczas rejsów po Wiśle w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 18 maja 2015 - 10:55, ejozwiak

Nie wybrano wykonawcy. Wykonawca, który otrzymał najwyższą liczbę punktów nie wykazał niezbędnego do realizacji zadania doświadczenia.


Ze względu na powodzenie realizacji zadania Biuro Pomocy i Projektów Społecznych nie zleca realizacji zadania Wykonawcy, który nie wykazał doświadczenia w prowadzeniu działań edukacyjno-integracyjnych kierowanych do rodzin z dziećmi. Wykonawca, który wykazał największe doświadczenie w realizacji podobnych działań, zaproponował cenę przekraczającą środki przeznaczone na ten cel. Jednocześnie nie ma możliwości zwiększenia środków na ten cel.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: wynik_15_05.pdf, file size: 392.47 KB)
    Pobierz