Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zorganizowania i przeprowadzenia powszechnych działań edukacyjno integracyjnych dla dzieci i ich rodziców podczas XIII Warszawskiego Spotkania Wigilijnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 8 grudnia 2016 - 8:29, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje: Oddziałowi Terenowemu Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa.


 

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało pięciu potencjalnych wykonawców.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

-       Cena brutto – do 30 punktów, 30 punktów otrzyma Oferent, który wskaże najniższą cenę.

-       Koncepcja warsztatów przedstawiona w formie dodatkowego załącznika – do 30 punktów,

-       Liczba zaangażowanych animatorów w przeprowadzenie działania  – do 20 punktów,

-       Działania w obszarze objętym zapytaniem ofertowym wykonane we współpracy z samorządem  – 20 punktów,

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Oddziałowi Terenowemu Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Targówek. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena.pdf, file size: 287.38 KB)
    Pobierz