Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia ewaluacji projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 10 kwietnia 2015 - 9:14, pszczesna

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia ewaluacji projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


Wynik zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia ewaluacji projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz zaprezentowania wyników ewaluacji podczas konferencji podsumowującej projekt.

W ramach postępowania wpłynęło 7 ofert:

1. Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia;
2. Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. - sp. k.;
3. EU-CONSULT Sp. z o.o.;
4. ITTI Sp. z o.o.;
5. Konsorcjum firm Biostat Alfreda Tkocz oraz Biostat Piszczek, Wolny Sp. J.;
6. Pracownia Badawczo-Projektowa SACADA Katarzyna Pałko;
7. Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.
 

Kierując się kryteriami oceny ofert (kryterium oceny: cena - 80%, doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych projektów/programów dotyczących wykluczenia cyfrowego - 20%), a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: EU-CONSULT Sp z o.o.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich kryteriów oceny.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: wyniki_zapytania_argos_-_ewaluacja.pdf, file size: 74.98 KB)
    Pobierz