Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego - logopeda

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 8 kwietnia 2019 - 9:55, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 19.03.2019 r. dot. organizacji i przeprowadzenia Indywidualnych zajęć/terapii z logopedii dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat - uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

 

-Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (60% liczba godzin, 40% staż pracy/doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 419 KB)
    Pobierz