Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego na występ zespołu muzycznego podczas 13 pikników

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 - 11:54, pszczesna

Wynik zapytania ofertowego na występ zespołu muzycznego podczas 13 pikników


 

Występ zespołu muzycznego podczas 13 pikników promocyjno-integracyjno-edukacyjnych w Domach Pomocy Społecznej (zwane dalej DPS), prowadzonych przez m.st. Warszawa, organizowanych w ramach projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 

W ramach postępowania wpłynęło 5 ofert:

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa Kapeli

1

Jan Sport, Jan Rosłon

Kapela z Targówka

2

Bogumiła Wrocławska

Orkiestra z Chmielnej

3

Kapela Czerniakowska Sylwester Kozera

Kapela Czerniakowska

4

Czesław Jakubik

Kapela Praska

5

Agencja WINDA Jarosław Paprocki

Stasiek Wielanek i Kapela Warszawska

 

Kierując się kryterium oceny: „Cena” 100 %, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Panu Czesławowi Jakubikowi, reprezentującemu Kapelę Praską. Oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem cenowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: age._wyniki_zapytania_ofertowego_wystep_zespolu.pdf, file size: 499.01 KB)
    Pobierz