Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie różnorodnych działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i ich rodziców podczas XV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 7 grudnia 2018 - 9:45, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Stowarzyszeniu Mamy Czas.


Kierując się kryteriami oceny oferty ( Cena - 40%; Koncepcja działań edukacyjno- integracyjnych -30 %; Liczba zaangażowanych animatorów – 20%; Doświadczenie w realizacji działań we współpracy z m.st. Warszawa -10% ), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Stowarzyszeniu Mamy Czas, Aleja Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa.
Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: zal_4_-_wybor_oferty.pdf, file size: 647.78 KB)
    Pobierz