Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego nr 4/LSW/2017- operator wózków widłowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 14 lipca 2017 - 16:05, bgolab

Wynik zapytania ofertowego na: realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Operator wózków widłowych z uprawnieniami" (kod zawodu: 834401) dla 1 uczestnika projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W  ramach postępowania wpłynęła 1 oferta: Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak, ul. Gorkiego 91/66, 92-517 Łódź.

Kierując się kryteriami oceny ofert (50% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy, 10% posiadane kwalifikacje), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak, ul. Gorkiego 91/66, 92-517 Łódź. Oferta spełnia warunek udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_14.07.2017r.pdf, file size: 436.4 KB)
    Pobierz