Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego „Wizaż i stylizacja”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 21 czerwca 2017 - 16:20, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Wizaż i stylizacja”


Na ogłoszone w dniu 05 czerwca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Wizaż i stylizacja dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone