Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapyt. ofertowego dot. zakupu 120 pakietów posiłków wraz z dostawą

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 25 września 2014 - 13:39, pszczesna

Wyniki zapytania ofertowego dot. zakupu 120 pakietów posiłków wraz z dostawą dla 12 uczniów w ramach projektu pn. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 120 pakietów posiłków wraz z dostawą dla 12 uczniów biorących udział w zajęciach indywidualnych w okresie październik – grudzień 2014 r. w ramach projektu pn. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły trzy oferty, w tym jedna niespełniająca wymogów formalnych.

Kierując się kryteriami oceny ofert (cena: 100%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania z uwagi na fakt, iż złożone oferty znacznie przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.