Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego zabezpieczenia medycznego imprezy „Wielka Gala Integracji”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 7 grudnia 2012 - 10:20, psliwowski

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego usługi zabezpieczenia medycznego imprezy „Wielka Gala Integracji” w dniu 12 grudnia 2012 r.w godzinach 17.30-21.30 w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie


W dniu 8 listopada 2012 r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1) MEDICOR System Opieki Medycznej;
2) Falck Medycyna Sp. z o.o.;
3) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie oraz umieszczono na stronach internetowej(właściwe podkreślić):
http://www.um.warszawa.pl/europa/

http://www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1) MEDICOR System Opieki Medycznej – cena: 720,00 zł;
2) Falck Medycyna Sp. z o.o, cena: 720,00 zł;
3) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, cena: 675,00 zł.
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
za cenę 675,00 zł
6. Uzasadnienie wyboru:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: doc071212.pdf, file size: 26.66 KB)
    Pobierz