Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania projektu graf. i wydrukowania naklejki.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 20 listopada 2012 - 13:06, kmirgos

W ramach projektu pn.: „EURO –TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:

 

1.        Opracowanie projektu graficznego  naklejki z jednostronną powierzchnią klejącą (w celu przyklejenia na szybę od wewnątrz) w formacie ok: 100 x 300 mm. Naklejka powinna mieć kształt prostokąta w poziomie oraz zadruk w orientacji poziomej.  Tło naklejki będzie zgodne ze stosowanym w ramach projektu layoutem (wzór w pliku do pobrania).

2.        Zredagowanie w języku angielskim tekstu informacji o posiadanych przez kierowcę taksówki znajomości języka angielskiego i języków europejskich z uwzględnieniem hasła „EURO-taksówkarz”

 

3.        Wydruk naklejki zgodnie z następującymi danymi:  

                - format: ok: 100 x 300 mm;

                - folia samoprzylepna;

                - zadruk jednostronny kolorowy - czytelny od strony kleju (4+0);

                - sztuk 510.

4. Dostawa pełnego nakładu naklejek na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

 

Zgodnie z zapisami ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego

 

 

Wymagania techniczne i technologiczne wykonania oznakowania 

 

 1. Naklejka powinna być wykonana z folii samoprzylepnej o jakości gwarantującej dobrą przyczepność do szyby  samochodu bez ryzyka uszkodzenia jej powłoki.
 2. Przyklejona naklejka winna być odporna na zmienne warunki atmosferyczne (nie może pękać i zmieniać barwy).
 3. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia instrukcji zawierającej warunki naklejania i zdejmowania naklejki z samochodu.
 4. Wykonane naklejki dostarczona przez Wykonawcę nie mogą różnić się od wcześniej opracowanego i przekazanego projektu.

 

 

Termin realizacji zamówienia:

1 etap - wykonanie projektu i przedstawienie wzoru do akceptacji drogą elektroniczną .

 

2 etap - wydruk i dostarczenie prototypu naklejki na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

 

3 etap - wydruk i dostarczenie pełnego nakładu 510 sztuk naklejek na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy: do dnia 14.12.2012r.

 

 

 

Kryterium oceny ofert:

1.        Cena - 70%

2.        Doświadczenie w dziedzinie wykonywania zamówień na opracowanie graficzne wraz z wydrukiem – 30%.

                - na podstawie referencji dostarczonych przez Wykonawcę, potwierdzających wykonanie zamówień na opracowanie graficzne wraz z wydrukiem.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.Za każdą referencję zostanie przyznane po 2 punkty. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt.

Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca wykona projekt graficzny z uwzględnieniem informacji o współfinansowaniu projektu „EURO-taksówkarz– podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przekazanych przez Zamawiającego logotypów m.st. Warszawy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Projekt graficzny przedmiotu zamówienia podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po akceptacji projektu graficznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji próbny wydruk (prototyp

Wykonawca dostarczy prototyp, pełen nakład przedmiotu zamówienia oraz plik z zatwierdzonym projektem w formacie PDF na nośniku CD i fakturę do siedziby Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

 

Oferent zobowiązany będzie do złożenia faktury za wykonaną pracę w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul.Niecała 2 do dnia 18 grudnia 2012 roku, płatność nastąpi do 31.12.2012 r.  

 


Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „EURO – TAKSÓWKARZ – podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez m.st. Warszawa i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ofertę prosimy przesłać:

Faxem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres: m.lewandowska@um.warszawa.pl albo złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul.Niecała 2, pok nr7. 

Termin nadsyłania ofert: 23.11.2012 r. do godziny 14.00

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc201112.pdf, file size: 70.59 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór layoutu
  (plik: wzor_layoutu.jpg, file size: 148.44 KB)
  Pobierz