Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wydruku 100 sztuk plakatów.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 23 września 2014 - 9:45, mzawistowska

Wydruk 100 sztuk plakatów informujących o pomocy w języku migowym dla niesłyszących i słabosłyszących mieszkańców m.st. Warszawy mających problemy alkoholowe.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: Wydruk 100 sztuk plakatów informujących o pomocy
w języku migowym dla niesłyszących i słabosłyszacych mieszkańców m.st. Warszawy mających problemy alkoholowe.

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2.1.  Wydruk 100 szt. plakatów informacyjnych, zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2.2. Specyfikacja wydruku: format A3, wydruk offsetowy, jednostronny, kolorowy (4/4CMYK) na papierze kredowym, gramatura 135 gr..

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Nie dotyczy

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

cena: 100 %

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 10.10.2014 r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego..

2.      Ofertę należy:   

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mzawistowska@um.warszawa.pl do  dnia 26 września 2014 r.  do  godz. 15.30

  

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe - wydruk plakatów
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_wydruk_plakatow.pdf, file size: 496.89 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc, file size: 44 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2.pdf, file size: 2580.19 KB)
  Pobierz