Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania 7 grawertonów w welurowym etui

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 5 września 2014 - 12:39, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania 7 grawertonów w welurowym etui


1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 7 grawertonów w welurowym etui.
Grawertony stanowią nagrody dla zwycięzców konkursu na placówkę Przyjazną Dziecku i Rodzinie „SUPER ŻŁOBEK SUPER KLUB DZIECIĘCY 2014”, zorganizowanego w czerwcu br.  przez Miasto stołeczne Warszawa.

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wygląd i treść certyfikatu na grawertonie zawiera około 200 znaków bez spacji, jest opatrzona logami: miasta stołecznego Warszawy i  Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (Załącznik Nr 1).
Loga i treść informacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 
Grawerton o wymiarze blachy 15,2/23 w kolorze złotym błyszczącym na podkładzie drewnianym 23/30,5 cm,  czcionka Times New Roman, wielkość 20, 18, 12.
Zamawiający musi zaakceptować projekt graficzny całości certyfikatu.
 
3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia.

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100 %
inne:      0 %

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
Dostarczenie zamówienia w terminie do 22.09.2014r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2.    Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie adybza@um.warszawa.pl  do  dnia 10.09.2014r. do  godz. 12.00

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

8.   UWAGI: brak

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf.pdf, file size: 534.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik nr 1
  (plik: zal._nr_1_do_zapytania_ofertowego.pdf.pdf, file size: 150.06 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  załącznik nr 2
  (plik: zal._nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf.pdf, file size: 196.62 KB)
  Pobierz