Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania materiałów promocyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 15 listopada 2013 - 13:05, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pt. CONSENSIO platforma współpracy trójstronnej   Decent Work – Poland, współfinansowanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dostawa długopisów z nadrukiem– zawierającym nazwę projektu i logotypy (logo Norway Grants i logo Innovation Norway oraz znak promocyjny m.st. Warszawy),
  nakład 160 szt.,
  długopisy papierowe lub bambusowe  z nadrukiem w tym opracowanie graficzne.
  na wkład wymienny, kolor tuszu niebieski
  nadruk 1 kolor
 2. Dostawa pamięci Pendrive z nadrukiem lub grawerem – zawierającym nazwę projektu i logotypy (logo Norway Grants i logo Innovation Norway oraz znak promocyjny m.st. Warszawy),
  nakład 160 szt.,
  pojemność 8 GB
  obudowa metalowa lub bambusowa lub drewniana z zatyczką
  nadruk 1 kolor lub grawer w tym opracowanie graficzne

 

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty – 80%
 2. Ocena wizualnych jakości opracowania graficznego – 20%

 

Termin realizacji zamówienia: 22.11.2013 r.  godz. 12.00.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz ze wzorem proponowanych artykułów, należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać na adres e-mail dpietkiewicz@um.warszawa.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2013 r. do godziny 12.00.

 

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy o wykonanie materiałów promocyjnych przekaże Wykonawcy oznaczenia projektowe.
 2. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 i Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
 3. Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.
 4. Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
 6. Dostawa nastąpi na adres: ul. Niecała 2 w Warszawie wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: materialy_promocyjne_-_skan.pdf, file size: 953.35 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór oferty
  (plik: materialy_promocyjne_-_wzor_oferty.doc, file size: 672 KB)
  Pobierz