Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania 6 grawertonów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 2 września 2013 - 15:44, msadurska

Na oferty czekamy do 6 września 2013 r. do godziny 12:00. Szczegóły zamówienia poniżej.


UWAGA!!!!
Z uwagi na liczne pytania z Państwa strony, zapytanie ofertowe zostało doprecyzowane w zakresie wyglądu grawertonu.
Wobec powyższego ponizej zamieszczamy nowe zapytanie ofertowe w przedmiotowej sprawie.
Termin realizacji zamówienia nie ulega zmianie.

 

Wygląd i treść certyfikatu na grawertonie (Załącznik 1) zawiera około 200 znaków bez spacji, jest opatrzona logami: miasta stołecznego Warszawy i Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Loga i treść informacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Grawerton o wymiarze blachy 15,2/23 na podkładzie drewnianym 23/30,5 cm, czcionka Times New Roman, wielkość 20, 18, 12. Zamawiający musi zaakceptować projekt graficzny całości certyfikatu.

Termin realizacji zamówienia:
Dostarczenie zamówienia w terminie do 20.09.2013r.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Oferta powinna uwzględniać koszty wykonania grawertonów oraz dostarczenia ich do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.
Zapłata ceny nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT, w zamówieniu bądź w umowie z wykonawcą.

Ofertę prosimy dostarczyć do 6.09.2013 r. do godziny 12:00 na adres:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa lub faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: adybza@um.warszawa.pl

 

Załączniki

 1. 1.
  UWAGA!!! KOREKTA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  (plik: korekta_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 412.62 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 554.56 KB)
  Pobierz