Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe, spozywcze, higieniczne i do terapii zajęciowej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 15 lutego 2013 - 9:21, lwieczorek

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe, spozywcze, higieniczne i do terapii zajęciowej


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

I. Materiały Biurowe

II. Materiały do terapii zajęciowej

III. Zapotrzebowanie na artykuły higieniczne

IV. Zapotrzebowanie na artykuły spożywcze

zgodnie ze specyfikacją w załączniku.

 

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy

Kryterium oceny ofert – cena 100%

Inne: nie dotyczy %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy.

Warunkiem włączenia oferty do postępowania jest zapewnienie kompletnej realizacji zamówienia wraz z kosztami dostarczenia i wniesienia towaru we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Warszawy.

 

Uwagi:

Zapłata ceny nastąpi po odebraniu towaru, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktur za każde zapotrzebowanie oddzielnie w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturach VAT.

 

Ofertę wraz z ceną jednostkową netto i brutto każdej z pozycji prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,

ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,

faksem na numer: 022 443 14 40 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: erahman@um.warszawa.pl

Do 18.02.2013 roku do godziny 12:00

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie_ofertowe_na_materialy_do_osrodka.pdf, file size: 96.61 KB)
    Pobierz
  2. 2.

    (plik: kalkulacja_-_zapytanie_ofertowe.xls, file size: 37 KB)
    Pobierz