Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na zakup podłokietników i puf

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 9 stycznia 2014 - 10:49, psliwowski

.


Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu, dostarczenia oraz wniesienia do pomieszczeń podłokietników do krzeseł oraz puf typu Sako w ramach projektu Ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Podłokietniki do krzeseł ISO, 100 sztuk. Kolor podłokietnika czarny.

2. Pufy typu Sako, 25 sztuk – Wysokość pufy 135 cm, Podstawa między 85 – 90 cm. Wypełnienie między 330 - 340 l. Pufa musi posiadać atest PZH, gwarancję na pokrowiec minimum 12 miesięcy, na wypełnienie minimum 6 miesięcy. Pufy mogą być w różnych kolorach.

Termin realizacji zamówienia:

10 dni od dnia podpisania umowy. 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Zapłata ceny nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT, w zamówieniu bądź w umowie z wykonawcą.

Proszę o przedstawienie ceny netto i brutto za 1 sztukę.

Ofertę prosimy dostarczyć na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa,

faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: lwieczorek@um.warszawa.pl

Do 15.01.2014 roku do godziny 11:00

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz