Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Centrum Usług Społecznych - RODO

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 14 sierpnia 2018 - 15:54, msadurska


Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, jako podmiot realizujący zadania z zakresu polityki społecznej w Warszawie, jako jeden z priorytetów swojej działalności, postrzega zapewnienie skutecznej ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, objętych działaniami oraz współpracującymi z Centrum, w tym skutecznej ochrony ich danych osobowych.
Jednym z podstawowych zadań Centrum, jako administratora danych / podmiotu przetwarzającego dane osobowe jest podejmowanie działań zapewniających komunikację z osobami, których dane dotyczą, w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i w łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem (stosownie do wymogów art. 12 ust. 1 RODO). W związku z powyższym w tej części strony internetowej zamieszczane będą informacje, związane z realizacją praw osób, których dane dotyczą, a także wypełnianiem obowiązków informacyjnych oraz bieżącymi informacjami dotyczącymi tematyki ochrony danych osobowych.

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), uprzejmie informujemy, że inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” jest Pan Maciej Twardowski: mail iod.cus@um.warszawa.pl, tel 22 277 49 70.

Obowiązek informacyjny w działaniach interwencyjnych - związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
Uprzejmie informujemy, że Centrum koordynuje przekazywanie danych osób objętych kwarantanną do właściwego terytorialnie Ośrodka Pomocy Społecznej m.st. Warszawy. W związku z poleceniem z dnia 14 marca 2020 r. Wojewody Mazowieckiego Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy prowadzą na terenie swojej dzielnicy działania związane z koordynowaniem pomocy i zabezpieczeniem pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną, zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).
Dane osób objętych kwarantanną w zakresie: imię nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i email, będą udostępniane wszystkim podmiotom i organizacjom wskazanym przez Wojewodę do realizacji poleceń zgodnie z aktualnymi instrukcjami Wojewody Mazowieckiego.

 

Załączniki

 1. 1.
  Ogólna klauzula informacyjna
  (plik: ogolna_klauzula_informacyjna_iod_sierpien_2018.pdf, file size: 37.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Informacja o współadministrowaniu CUS i OPS
  (plik: 2020.03.04_informacja_o_wspoladministrowaniu_cus_ops.pdf, file size: 306.47 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  (plik: 2020.03.04_kandyaci_do_pracy_klauzula.pdf, file size: 412.14 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej
  (plik: 2020.03.04_klauzula_dla_osob_wnioskujacych_o_udzielenie_informacji_publicznej.pdf, file size: 478.75 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Klauzula informacyjna dla osób objętych wolontariatem
  (plik: 2020.03.04_klauzula_dla_osob_objetych_wolontariatem.pdf, file size: 527.54 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Schemet realizacji praw osób
  (plik: 2020.03.04_schemet_realizacji_praw_osob.pdf, file size: 44.76 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Wniosek o realizację praw osób
  (plik: 2020.03.04_wniosek_o_realizacje_praw_osob.docx, file size: 17.63 KB)
  Pobierz