Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Program "Asystent Osoby Niepełnosprawnej"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 20 sierpnia 2009 - 10:06, admin

Program "Asystent Osoby Niepełnosprawnej"


Uprzejmie informujemy, że od września 2018 roku program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” jest realizowany w Warszawie przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.

Zgłoszenia usługi asystenckiej prosimy kierować:
• od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 18.00
• telefonicznie: (22) 277-49-89,
• mailowo:  asystent@um.warszawa.pl

Regulamin programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” dostępny jest w siedzibie Centrum przy ul. Z. Nałkowskiej 11, lub poniżej w załączniku.

Program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną oraz intelektualną. Odbiorcami usług są pełnoletnie osoby posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wymienionych. Usługi asystenckie są nieodpłatne, realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 22:00 na terenie m.st. Warszawy.

Celem usług asystenckich jest wspieranie w aktywności w życiu codziennym. Asystenci pomagają w przemieszczaniu się po mieście komunikacją miejską m.in. do pracy, na uczelnię, na rehabilitację, do urzędu, lekarza, w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu, oraz w komunikowaniu się. Asystują także podczas załatwiania spraw na poczcie, w banku bądź w innych instytucjach. Asystenci wspierają osoby mające trudności w samodzielnym pisaniu i czytaniu, w prowadzeniu korespondencji.

Program finansowany jest środków budżetu m.st. Warszawy.

W ramach programu nie są świadczone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez asystenta (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), z wyjątkiem opłat za korzystanie przez asystenta z warszawskiej komunikacji miejskiej, ponosi odbiorca usług.

Zapraszamy do korzystania z usług asystenckich i współpracy!

Załączniki

  1. 1.
    Regulamin programu "Asystent Osoby Niepełnosprawnej"
    (plik: zarzadzenie_nr_22_program_aon.pdf, file size: 147.44 KB)
    Pobierz