Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 29 lutego 2012 - 10:20, kduniec

Na mocy Zarządzenia Nr 413/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 1 kwietnia 2016 r. powołana została na kolejną kadencję (4 lata) Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie, jako organ doradczy Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawach osób niepełnosprawnych.


Zgodnie z zapisami art. 44b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zakresu działania powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych należy m.in. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r z późniejszymi zmianami, należy:
1)  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a)  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b)  realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3)  ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład Rady wchodzą:
1) Małgorzata Talipska (przedstawiciel Instytutu Polskiego Języka Migowego);
2) Krzysztof Kaperczak (przedstawiciel Fundacji Kultury Bez Barier):
3) Krzysztof Marciniak (przedstawiciel Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym);  
4) Małgorzata Pacholec (przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych);
5) Marta Jakubiak (przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy).

Adres do korespondencji:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urząd m.st. Warszawy
Ul. Niecała 2
00-098 Warszawa

Tel. 022 443 14 40

Adres e-mail: spolecznarada@um.warszawa.pl