Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania i przeprowadzenia ewaluacji Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 10 sierpnia 2015 - 11:31, msadurska

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania i przeprowadzenia ewaluacji Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015


W ramach postępowania wpłynęło 3 oferty:

1. Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., 00-187 Warszawa, ul. Nalewki 5/40;
2. Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia, Ewa Joachimowicz, 62-530 Kazimierz Biskupi, Bochlewo 35 A, Oddział 60-141 Poznań, ul. Promienista 83;
3. Piotr Fuchs

Kierując się kryteriami oceny ofert (kryterium oceny: cena - 60%, doświadczenie Wykonawcy – 15%, doświadczenie osób zaangażowanych – 15%, techniki badawcze - 10%), a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: Panu Piotrowi Fuchsowi.