Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie zapytania dot. świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 22 kwietnia 2020 - 14:51, pzygadlo

Rozstrzygnięcie zapytania dot. świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (obejmującym kwartał ulic ul. Starzyńskiego, ul. Wybrzeże Helskie, Al. Solidarności i ul. Szwedzka), o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


 

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia firmie „Vital Plus” Ewa Lechowska.

  

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: zal_4b_info_o_wyborze_wykonawcy_uos.pdf, file size: 530.37 KB)
    Pobierz