Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Kierowanie do domów pomocy społecznej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 14 kwietnia 2011 - 15:03, msadurska

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.


Postępowanie w sprawie skierowania, a następnie umieszczenia w domu pomocy społecznej wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.
Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej. Całość dokumentacji przekazywana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

 

Szczegółowe informacje na temat skierowania i umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej:
http://www.wcpr.pl/osoby-w-podeszlym-wieku-i-przewlekle-chore/kierowanie-do-dps/