Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Prace społecznie użyteczne

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 6 lipca 2011 - 10:40, pzygadlo

Na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676 i 679) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy corocznie wyznacza zarządzeniem miejsca, w których może być wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna oraz podmioty, na rzecz których skazani osadzeni mogą wykonywać prace na cele społeczne.


Zarządzenie nr 14/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 stycznia 2019 r. (z późn. zm.), zwierające listy wyznaczonych w 2019 roku podmiotów, zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w zamian grzywny a także podmiotów na rzecz których skazani osadzeni mogą wykonywać prace na cele społeczne, dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/42470C05-06C4-470F-8D7E-0C524BB26BD6,f...

Instytucje i organizacje wskazane w art. 56 § 2, 3 i 4 oraz art. 123a § 8 ww. ustawy, które są zainteresowane współpracą w organizacji nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznej mogą przesyłać swoje zgłoszenie wypełniając poniższe tabele. Wypełnione tabele z podpisem osoby upoważnionej można przesłać jako skan na adres sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl lub w wersji papierowej na adres Biura Pomocy i Projektów Społecznych – ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa

Załączniki

 1. 1.
  Tabela 1 Zgłoszanie miejsc pracy dla skazanych pełnosprawnych
  (plik: tabela_1_-zgloszenie_miejsc_pracy_dla_skazanych_pelnosprawnych.docx, file size: 14.7 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Tabela 2 Zgłoszenie miejsc pracy dla skazanych niepełnosprawnych
  (plik: tabela_2-_zgloszenie_miejsc_pracy_dla_skazanych_niepelnosprawnych.docx, file size: 16.13 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Tabela 3 Zgłoszenie miejsc pracy dla skazanych osadzonych
  (plik: tabela_3_-_zgloszenie_miejsc_pracy_dla_skazanych_osadzonych.docx, file size: 14.24 KB)
  Pobierz