Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Warszawa chroni dzieci przed przemocą

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 28 czerwca 2017 - 11:40, agryszka

"Warszawa chroni dzieci przed przemocą" to zadanie realizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i współfinansowane przez m.st. Warszawa.


Projekt obejmuje prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych adresowanych do dzieci, rodziców i profesjonalistów z instytucji, organizacji i placówek mających kontakt z dziećmi i ich rodzinami. Są to szkolenia dla ok. 240 uczestników, plakaty, broszury i ulotki oraz konsultacje telefoniczne. W ramach bezpłatnych infolinii dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży 800 100 100 i 116 111 udzielane są konsultacje i świadczona jest pomoc w sytuacji trudności dzieci i młodzieży związanych z doświadczaniem przemocy w rodzinie, a także osób dorosłych, zobowiązanych do podejmowania działań interwencyjnych i pomocowych w takich sytuacjach.

W ramach zadania od 27 czerwca 2017r. ruszyła kampania informacyjna przygotowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, której celem jest poinformowanie osób dorosłych (w szczególności profesjonalistów pracujących z dziećmi) o nowelizacji kodeksu karnego, która wejdzie w życie 13 lipca 2017r.

Od tego dnia zawiadomienie policji lub prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci (ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystywanie seksualne) jest obowiązkiem prawnym każdego, kto ma wiarygodną informację o ich popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia. Zgodnie z art. 240 par. 1 kk niezłożenie zawiadomienia grozi karą pozbawienia wolności do lat 3.

Więcej informacji na platformie kampanii https://fdds.pl/reaguj/.