Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zespoły Interdyscyplinarne

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 19 sierpnia 2009 - 14:17, Marta Szymanek

W Warszawie funkcjonuje 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, po jednym w każdej dzielnicy m.st. Warszawy, które zostały powołane w październiku 2011 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy.


Obowiązek tworzenia gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika z art. 6 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
. Skład zespołów oraz zasady funkcjonowania określają art. 9a, 9b i 9c powyższej ustawy.

Do głównych zadań zespołu interdyscyplinarnego (zgodnie z art. 9b ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W Warszawie funkcjonuje 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, po jednym w każdej dzielnicy m.st. Warszawy, które zostały powołane w październiku 2011 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy. Pierwsze posiedzenia Zespołów odbyły się w listopadzie 2011 r.

Pracę Zespołów Interdyscyplinarnych w m.st. Warszawie regulują następujące przepisy prawne:

W latach 2008 -2011 funkcjonował w m.st. Warszawie Miejski Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który był interdyscyplinarnym zespołem o charakterze inicjatywno-doradczym, wspierającym Biuro Polityki Społecznej (obecnie nazwa Biura została zmieniona na Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) w kreowaniu i realizacji polityki miasta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, W skład zespołu wchodziły 24 osoby - przedstawiciele kluczowych dla problematyki sektorów tj. biur i wydziałów dzielnicowych Urzędu m. st. Warszawy, sądów, prokuratury, policji, agend rządowych, jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych.
Inauguracyjne spotkanie Zespołu -  z udziałem p.  W. Paszyńskiego zastępcy Prezydenta - odbyło się w czerwcu 2008r.

Załączniki

 1. 1.
  Uchwała nr 1 Miejskiego Zespołu z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie trybu przeprowadzenia wyboru członków Prezydium
  (plik: uchwala_1.doc, file size: 24 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 2 Miejskiego Zespołu z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie wyboru członków Prezydium Miejskiego Zespołu
  (plik: uchwala_2.doc, file size: 23 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Sprawozdanie z pracy 18 warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 01.01-31.12.2012 r
  (plik: prezentacja_-_zespoly_intedyscyplinarne_za_2012_r.ppt, file size: 492 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Sprawozdanie z pracy 18 warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 01.01-30.06.2013 r
  (plik: prezentacja_-_zespoly_intedyscyplinarne_i_polowa_2013_r.ppt, file size: 531.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Sprawozdanie z pracy 18 warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za lata 2012 i 2013
  (plik: prezentacja_-_zespoly_intedyscyplinarne.ppt, file size: 518.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Sprawozdanie z Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy za lata 2013 i 2014
  (plik: prezentacja_-_zespoly_intedyscyplinarne_i-xii_2014.pdf, file size: 100.1 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Sprawozdanie z pracy 18 warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za lata 2014 i 2015
  (plik: prezentacja_-_zespoly_intedyscyplinarne_i-xii_2015.pdf, file size: 800.2 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Informacja o ofercie doradztwa dla członków ZI i grup roboczych działających na terenie m.st. Warszawy w 2016 r.
  (plik: wykaz_zadan_zleconych_2016_r_doradztwo_dla_zi_i_gr.doc, file size: 43 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Sprawozdanie z pracy 18 warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2015 i 2016
  (plik: zi_2016.pdf, file size: 920.42 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Informacja o ofercie doradztwa dla członków ZI i grup roboczych działających na terenie m.st. Warszawy w 2017 r.
  (plik: wykaz_zadan_zleconych_2017_r_doradztwo_dla_zi_i_gr.doc, file size: 42.5 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Sprawozdanie z pracy 18 warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016 i 2017
  (plik: sprawozdanie_z_pracy_18_warszawskich_zespolow_interdyscyplinarnych_ds._przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie_w_2016_i_2017.pdf, file size: 851.58 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Informacja o ofercie doradztwa dla członków ZI i grup roboczych działających na terenie m.st. Warszawy w 2018 r.
  (plik: wykaz_zadan_zleconych_2018_r_doradztwo_dla_zi_i_gr.doc, file size: 43 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Sprawozdanie z pracy 18 warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017 i 2018
  (plik: sprawozdanie_z_pracy_18_warszawskich_zidsppwr_w_2017_i_2018.pdf, file size: 1007.28 KB)
  Pobierz