Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Projekty szkoleniowe

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 19 sierpnia 2009 - 14:51, Marta Szymanek

Biuro zakończyło realizację projektu "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie" realizowany w latach 2007-2009 dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru GospodarczegoProjekt realizowany był od czerwca 2007r do grudnia 2009r. W okresie lipiec - wrzesień 2007 r.  przeprowadzono badania dot. zjawiska przemocy w rodzinie oraz skuteczności działań podejmowanych w tym zakresie w m. st. Warszawa. W październiku 2007r. zorganizowano z udziałem specjalistów z Oslo i Hagi konferencję otwierającą, a pod koniec roku przeprowadzono badania dot. potrzeb szkoleniowych. Zasadniczą częścią projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy dla  750 osób z jednostek samorządu terytorialnego (przedstawicieli oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości) oraz organizacji pozarządowych. W ramach projektu  opracowano "Przewodnik po instytucjach i placówkach zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Warszawie" oraz "Standardy i procedury rekomendowane przy tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m. st. Warszawy".

W październiku 2009r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt z udziałem specjalistów z Oslo
podczas którego wybrano Prezydium i przedstawiono działania podjęte w obszarze przeciwdziałania przemocy.