Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Warszawska Rada Kobiet

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 maja 2020 - 16:14, admin


Warszawska Rada Kobiet została powołana w czerwcu 2019 roku. Pełni ona funkcje ekspercką, konsultacyjną, doradczą i inicjatywną przy Prezydencie m.st. Warszawy.

– Jeśli chcemy budować Warszawę dla wszystkich, musimy pamiętać o prawach kobiet. Dlatego przy wsparciu ekspertek z Rady Kobiet i pełnomocniczki ds. kobiet Katarzyny Wilkołaskiej-Żuromskiej, konsekwentnie realizujemy poszczególne elementy programu “Warszawa dla kobiet”. Działając w różnych obszarach kładziemy bardzo duży nacisk na wyrównywanie szans i poważne, systemowe rozwiązywanie problemów – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. 

Do głównych zadań Rady należy w szczególności współpraca z Pełnomocniczką ds. kobiet przy opracowaniu planu działań na rzecz kobiet, opiniowanie działań podejmowanych w zakresie równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia, analiza polityki Warszawy pod względem potrzeb kobiet, inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet.

Członkinie rady jednogłośnie wybrały obszary priorytetowe swoich działań. W pierwszej kolejności skupiają się na problemie przemocy wobec kobiet, nierówności płac kobiet i mężczyzn, a także bezpieczeństwie zdrowotnym (zdrowie reprodukcyjne, psychiczne).

– Sprawy równościowe są przez państwo ignorowane, dlatego tym ważniejsze jest, aby samorządy były przyjazne i otwarte na takie inicjatywy – podkreśla prof. Małgorzata Fuszara, przewodnicząca Rady Kobiet.

Rada Kobiet współpracuje ściśle z pełnomocniczką ds. kobiet Katarzyną Wilkołaską–Żuromską, która działając w strukturach miasta jest dużym wsparciem przy realizacji działań zgłoszonych przez radę.

Warszawską Radę Kobiet tworzą:

Agata Diduszko-Zyglewska,
Renata Durda,
• prof. Małgorzata Fuszara,
• prof. Teresa Jackowska,
• dr inż. Ewa Janczar,
Krystyna Kacpura,
Anna Karaszewska,
• dr Elżbieta Korolczuk,
Olga Kozierowska,
Krystyna Lewkowicz,
Urszula Nowakowska,
Alicja Pacewicz,
• dr Ewa Rumińska – Zimny,
• dr Monika Sajkowska,
• prof. Magdalena Środa.

Kadencja członkiń Rady trwa 2 lata, a jej pracami kieruje prezydium rady składające się z przewodniczącej i dwóch wiceprzewodniczących. Funkcję przewodniczącej pełni prof. Małgorzata Fuszara, wiceprzewodniczącymi są Renata Durda i Krystyna Kacpura. 

Rada i pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet spotykają się nie rzadziej niż co 2 miesiące. W posiedzeniach rady może uczestniczyć prezydent m.st. Warszawy, osoba przez niego upoważniona lub na wniosek Rady inne zaproszone osoby z głosem doradczym - ekspertki lub eksperci, doradczynie lub doradcy, kierowniczki lub kierownicy biur i jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

Dokumenty:
 Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania Warszawskiej Rady Kobiet.
 Regulamin pracy Warszawskiej Rady Kobiet.
 Protokół ze spotkania Warszawskiej Rady Kobiet w dniu 25 lipca 2019 r.
 Protokół ze spotkania Warszawskiej Rady Kobiet w dniu 18 września 2019 r.
 Protokół ze spotkania Warszawskiej Rady Kobiet w dniu 25 listopada 2019 r.
 Protokół ze spotkania Warszawskiej Rady Kobiet w dniu 30 stycznia 2020 r.
 Protokół ze spotkania Warszawskiej Rady Kobiet w dniu 15 maja 2020 r. 

Inicjatywy:

  List do Premiera RP z prośbą o skomentowanie wypowiedzi Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który zapowiedział wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

List otwarty Rady Kobiet przy Prezydencie m.st. Warszawy do Posłanek i Posłów Sejmu RP, wyrażający sprzeciw wobec dwóch projektów ustaw:

- projektu ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", który zaostrza obowiązujące w Polsce, najbardziej restrykcyjne w Europie prawo antyaborcyjne.
- projektu ustawy katolickiej fundacji PRO – Prawo do Życia "Stop pedofilii", który zrównuje m.in. nauczanie seksualne z pochwalaniem pedofilii i proponuje ściganie edukacji seksualnej dzieci i młodzieży (za jej nauczanie ma grozić do trzech lat więzienia).

•  Członkinie Warszawskiej Rady Kobiet złożyły mieszkankom Warszawy życzenia z okazji Dnia Kobiet

Miejska kampania "Przemoc karmi się milczeniem"

W związku z trwającymi 16. dniami działań przeciw przemocy wobec kobiet, Warszawska Rada Kobiet, w ramach miejskiej kampanii "Przemoc karmi się milczeniem”, wspiera warszawianki w walce z najczęstszą w Polsce formę przemocy wobec kobiet, jaką jest przemoc w rodzinie i przemoc seksualna. 

„16 dni” przeciw przemocy wobec kobiet to akcja zainicjowana w 1991 r. przez Women's Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Od tamtego czasu kampania trwa od 25 listopada (Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka) co roku na całym świecie. Wybór tych dat to podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Eksperci badający problem w stolicy podkreślają, że przemoc jest „demokratyczna”. Przed przemocą w rodzinie nie chroni pozycja społeczna, wyższe wykształcenie, miejsce zamieszkania czy zasobność portfela. Sprawców i ofiary przemocy można napotkać w każdej grupie społecznej, w każdej dzielnicy Warszawy.

Przemoc w dalszym ciągu silnie wiąże się z płcią: zdecydowana większość ofiar to kobiety, podczas gdy sprawcami w większości przypadków są mężczyźni. W 2018 r. w Warszawie, na podstawie wypełnionych Niebieskich Kart A, liczba ofiar przemocy w rodzinie wynosiła 6604 w tym 3239 kobiet i 2837 dzieci, natomiast sprawcy to 4081 osób, w tym 3374 mężczyzn. Eksperci uważają jednak, że te dane nie pokazują całości problemu i są zaniżone.

Mieszkanki Warszawy sięgają najczęściej po pomoc instytucjonalną dopiero wówczas, gdy problem jest już bardzo poważny. W związku z tym eksperci podkreślają, jak ważne jest kształtowanie wśród warszawianek i warszawiaków postawy odpowiedzialności za przeciwdziałanie przemocy. Istotne jest także skuteczne informowanie ofiar o możliwości uzyskania pomocy.

Więcejna stronie: www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa, na której można znaleźć informacje o miejskich formach wsparcia w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej.


• Warszawska Rada Kobiet w związku z wyborami oraz kampanią profrekwencyjną wystosowała apel do warszawianek, abyskorzystały ze swojego prawa wyborczego:

 

"Warszawianki, Kobiety i Dziewczyny! 13 października wszystkie idziemy na wybory. Głosujemy! Nasze prawa, nasze życie w naszych głosach."

Załączniki

 1. 1.
  List otwarty do Premiera ws. Konwencji Stambulskiej Rada Kobiet 2020
  (plik: list_otwarty_do_premiera_rada_kobiet_2020.docx, file size: 12.91 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  List otwarty Rady Kobiet przy Prezydencie m.st. Warszawy do Posłanek i Posłów Sejmu RP, wyrażający sprzeciw wobec dwóch projekt
  (plik: stanowisko_rady_kobiet_-_zakaz_aborcji.png, file size: 75.05 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  List otwarty Rady Kobiet przy Prezydencie m.st. Warszawy do Posłanek i Posłów Sejmu RP, wyrażający sprzeciw wobec dwóch projekt
  (plik: stanowisko_rady_kobiet_-_zakaz_aborcji_s.2.png, file size: 41.48 KB)
  Pobierz