Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Komisja D. S. ds. Poradnictwa Specjalistycznego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 1 kwietnia 2011 - 10:58, Anna Jaźwińska
  • Data rozpoczęcia: piątek, 1 kwietnia 2011 - 10:58
  • Data zakończenia: piątek, 1 kwietnia 2011 - 10:58
  • Oficjalna strona komisji (adres internetowy: http://ngo2.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-poradnictwa-specjalistycznego)

Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonuje na podstawie uchwalanego co roku przez Radę m.st. Warszawy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego tworzona jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i reprezentantów Miasta. Komisja ma charakter inicjatywno-doradczy.

Przewodniczącą Komisji jest Pani Anna Góral reprezentująca Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.
Przedstawicielem Biura Polityki Społecznej wchodzącym w skład Komisji jest Pani Anna Jaźwińska. 

Kontakt:

Anna Góral
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnych Ruchowo
e-mail: anna.goral@idn.org.pl
tel. (22) 565-48-77, 509-251-388