Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Komisja Dialogu Społecznego do spraw Bezdomności

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 17 marca 2011 - 10:25, pzygadlo

.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności funkcjonuje na podstawie uchwalanego co roku przez Radę m.st. Warszawy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności tworzona jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i reprezentantów Miasta. Komisja ma charakter inicjatywno-doradczy.

Przewodniczącym Komisji jest Pan Robert Starzyński reprezentujący Stowarzyszenie Monar.
Przedstawicielem Biura Pomocy i Projektów Społecznych wchodzącym w skład Komisji jest Pan Marcin Sobocki. 

Kontakt:

Pan Robert Starzyński
Stowarzyszenie Monar
tel. 22 676 99 97
e-mail: rstarzynski@poczta.onet.pl