Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Komisja Dialogu Społecznego do spraw Mieszkań Chronionych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 18 marca 2011 - 14:48, psliwowski

.

Komisja Dialogu Społecznego do spraw Mieszkań Chronionych funkcjonuje na podstawie uchwalanego co roku przez Radę m.st. Warszawy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Komisja Dialogu Społecznego do spraw mieszkań chronionych tworzona jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i reprezentantów Miasta. Komisja ma charakter inicjatywno-doradczy.

Przewodniczącą Komisji jest Pani Agnieszka Dudzińska reprezentująca Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci.

Przedstawicielem Biura Polityki Społecznej wchodzącym w skład Komisji jest Pani Irena Chmiel ? Zastępca Dyrektora Biura Polityki Społecznej. 
 
Kontakt:

Agnieszka Dudzińska
Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci
tel. 502-502-524   

e-mail: agdudz@gmail.com