Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 15 marca 2011 - 9:25, msadurska
  • Data rozpoczęcia: wtorek, 15 marca 2011 - 9:25
  • Data zakończenia: wtorek, 15 marca 2011 - 9:25
  • Oficjalna strona Komisji (adres internetowy: http://ngo2.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-osob-starszych-i-kombatantow)

Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów funkcjonuje na podstawie uchwalanego co roku przez Radę m.st. Warszawy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów tworzona jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i reprezentantów Miasta. Komisja ma charakter inicjatywno-doradczy.

Przewodniczącą Komisji jest Pani Iwona Okraska reprezentująca Fundację Polskiego Państwa Podziemnego.
Przedstawicielem Biura Pomocy i Projektów Społecznych wchodzącym w skład Komisji jest Pani Marta Parzych.

 

Kontakt:

Iwona Okraska
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego
kontakt e-mail: kds.seniorzy@gmail.com