Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy Najuboższym

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 15 kwietnia 2011 - 15:12, Anna Jaźwińska
  • Data rozpoczęcia: piątek, 15 kwietnia 2011 - 15:12
  • Data zakończenia: piątek, 15 kwietnia 2011 - 15:12
  • Oficjalna strona komisji (adres internetowy: http://ngo2.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-pomocy-najubozszym)

Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy Najuboższym funkcjonuje na podstawie uchwalanego co roku przez Radę m.st. Warszawy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy Najuboższym tworzona jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i reprezentantów Miasta. Komisja ma charakter inicjatywno-doradczy.

Przewodniczącą Komisji jest Pani Roma Łojewska reprezentująca Stowarzyszenie Ariadna.
Przedstawicielem Biura Pomocy i Projektów Społecznych wchodzącym w skład Komisji jest Pani Anna Repelewicz - Iwaniuk.

Kontakt:

Przewodnicząca Komisji:

Roma Łojewska
Stowarzyszenie Ariadna
e-mail: ariadna@free.ngo.pl
tel. 691-607-225

Zastępczyni Przewodniczącej Komisji:

Małgorzata Boniecka