Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 1 kwietnia 2011 - 11:05, Anna Jaźwińska
  • Data rozpoczęcia: piątek, 1 kwietnia 2011 - 11:05
  • Data zakończenia: piątek, 1 kwietnia 2011 - 11:05
  • Oficjalna strona komisji (adres internetowy: http://ngo2.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-przeciwdzialania-przemocy)

Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy funkcjonuje na podstawie uchwalanego co roku przez Radę m.st. Warszawy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy tworzona jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i reprezentantów Miasta. Komisja ma charakter inicjatywno-doradczy.

Przewodniczącą Komisji jest Pani Magdalena Rutkiewicz reprezentująca Komitet Ochrony Praw Dziecka.
Przedstawicielem Biura Polityki Społecznej wchodzącym w skład Komisji jest Pani Danuta Kuciewicz. 

Kontakt:

Magdalena Rutkiewicz
Komitet Ochrony Praw Dziecka
tel. (22) 626-94-19
e-mail: m.rutkiewicz@kopd.pl