Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 13 listopada 2015 - 15:43, agryszka

Zarządzeniem nr 1536/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2015 r. ogłoszony został II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2015 r. do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Załączniki

 1. 1.
  Zarządzenie nr 1536 z dnia 13 listopada 2015
  (plik: 1536_1311.doc, file size: 45 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik do zarządzenia nr 1536 z dnia 13 listopada 2015
  (plik: 1536_1311zal.docx_.docx, file size: 39.76 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1536
  (plik: 1536_1311zal_zal1.doc.doc, file size: 34 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1536
  (plik: 1536_1311zal_zal2.doc.doc, file size: 60 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1536
  (plik: 1536_1311zal_zal3.doc.doc, file size: 54 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  załącznik nr 4 do ogłoszenia nr 1536
  (plik: 1536_1311zal_zal4.doc.doc, file size: 40 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1603/2015 z 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  (plik: 1603_3011.doc, file size: 39 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1683/2015 z 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu
  (plik: 1683_1612.doc, file size: 37.5 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Załącznik do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1683/2015 z 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu
  (plik: 1683_1612zal.xls.xls, file size: 33.5 KB)
  Pobierz